Pitch Black

Inzending voor ideeënwedstrijd “De Poort van Noord”. Naar de inzendingen…

Voorgesteld wordt om een gitzwarte poortbrug te bouwen in de vergeten zone tussen snelweg- en treinviaduct. Aangezien het hier gaat om slechts een margestrook die ruimte biedt voor een oprit, was er geen noodzaak voor geluidschermen aan deze kant. De nieuwe brug bevindt zich daardoor bij wijze van spreken midden in een zone van geluidsgeweld. De brug klimt hoog boven de viaducten en biedt zo een bijzonder uitzicht op de hoogbouw aan de ene kant en de verreikende polders aan de andere kant, die beiden zo bepalend zijn geweest voor hoe de Rotte er tegenwoordig bijligt. Doch wordt het uitzicht van dichtbij omkaderd door razende voertuigen en betonnen civiele werken, waar Rotterdam onmiskenbaar mee is doorregen. Deze verschaffen de stad nog steeds haar raison d’être, waarschijnlijk nog meer dan de Rotte dat ooit heeft gedaan. De zwarte kleur is te midden van de vervuilende infrastructuur niet alleen een onderhoudsarme kleur, maar refereert ook aan het industrieverleden van de stad en de oliehandel waar Rotterdam nog grotendeels op drijft. 

Zeven bruggen overkluizen op deze plek de Rotte. Waar andere waterwegen in de stad worden voorzien van beweegbare bruggen, is dit hier niet nodig omdat de Rotte al lang haar transportfunctie is kwijtgeraakt. De Rotte dient in principe voornamelijk als afwatering van de polders ten noorden van de stad en is daarmee onderdeel van een veel groter systeem van waterhuishouding in Zuid-Holland. In die zin is er geen voor de hand liggende reden waarom de Rotte op deze plek een geldiger bestaansrecht heeft dan de andere infrastructuur die zich hier bevindt. Spoorwegen, snelwegring, stadswegen en het Noorderkanaal, allemaal onderdeel van stedelijke en regionale systemen die elkaar op deze plek raken. En allemaal veroorzaken zij reststukken en snijverliezen als ze door het landschap worden aangelegd. Misschien is het dan nauwkeuriger om te stellen dat niet de Rotte, maar de plek hier ondergeschikt is gemaakt aan de vooruitgang, meedogenloos versnipperd tot bermen en taluds. Door het bouwen van een achtste brug wordt het karakter van deze plek voor het eerst schaamteloos blootgesteld aan het publieke oog. Bezoekers begeven zich in een wereld geregeerd door de stad en de staat, geordend door civiele ingenieurs en verkeersspecialisten, bewoond door auto, trein, vrachtwagen en fietser. De brug geeft hiermee bestaansrecht aan de vergeten snippers van Rotterdam.

De brug zou gebouwd kunnen worden van steigerbuizen en bekleed in (gerecycled) houten plaatmateriaal. Wij verwachten financiële steun te vinden bij materiaalleveranciers of culturele instituties.

Juryrapport

De meeste inzendingen zijn niet echt plek gebonden, constateert de jury. Ze zouden in principe overal langs deRotte gerealiseerd kunnen worden. Ze gebruiken wel de omstandigheden, maar gaan niet echt in op de paradox van de plek. De kruising van twee werelden, het geraas van snelweg en spoor over het lieflijke landschap van de Rotte, komt maar in één inzending echt tot zijn recht. Het plan ‘Gitzwart’ stelt een nieuwe brug voor op een reststukje tussen het spoor en de snelweg. ‘Door het bouwen van een achtste brug wordt de identiteit van deze plek voor het eerst schaamteloos blootgesteld aan het publieke oog. Bezoekers begeven zich in een wereld geregeerd door stad en staat, geordend door civiele ingenieurs en verkeersspecialisten, bewoond door auto, trein, vrachtwagen en fietser. Misschien is het dan nauwkeuriger om te stellen dat niet de Rotte, maar de plek hier ondergeschikt is gemaakt aan de vooruitgang, meedogenloos versnipperd tot bermen en taluds’, schrijft Lennart Arpots in zijn toelichting. De jury waardeert het plan, maar twijfelt aan de haalbaarheid binnen budget en regelgeving.